Total Pageviews

Thursday, April 7, 2016

ეს ბლოგი არსებობს 2008 წლიდან. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ვერ შემოვდიოდი ჩემს გვერდზე , გამახარა იმ ფაქტმა, რომ ამ ბლოგს საქართველოში პირველი ადგილი უკავია სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით და აინტერესებს არა მარტო საქართველოს  არამედ სხვადასხვა ქვეყნის ადამიანებს

Просмотры страницы по странам

Диаграмма стран, в которых проживает большинство читателей блога
ЭлементПросмотры страницы
Грузия
14411
Соединенные Штаты
1221
Россия
953
Украина
573
Германия
237
Франция
84
Польша
70
Нидерланды
64
Израиль
61
Латвия
40

Thursday, June 18, 2015

მე-5 კლასის მოსწავლეებმა გააკეთეს პროექტების პრეზენტაცია.
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ მე-6 კლასის მოსწავლეები.ისინი აფასებდნენ ჯგუფების მიერ წარმოდგენილ პროექტებს წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით.
Friday, April 5, 2013

მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევებიvideo
Science
Research #16: oxygen


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების მიზანი:
საბუნებისმეტყველო დისციპლინების სწავლების მიზანია აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც მას საშუალებას მისცემს შეიცნოს და გაითავისოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ.

                         საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები
                                                       სტანდარტი
                                                       VII კლასი


მეცნიერული კვლევა-ძიება:
ბუნ.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.ბუნ.VII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა.ბუნ.VII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით.ბუნ.VII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.
ქიმიური მოვლენები:
ბუნ.VII.11. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ქიმიური რეაქციების აღწერა.Science  (M. Makashvili, R.Qutelia, Ia Gigiberia, M. Bochorishvili)
Research #13: The signs of the Chemical Reaction 


Science Research 
videoScience  Research 
video

 კრაზანას და ფუტკრის კბენის დროს როგორ მოვიქცეთ???
                    ცოდნის გამოყენება      ეს საინტერესოა

სხვა სკოლის მიერ ჩატარებული კვლევები
სკოლა "ნაკადული"
ქიმიური რეაქციის ნიშნები
ბუნებრივი ინდიკატორი
ინდიკატორიდავალება 1
 ნახეთ მოსწავლეების მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი
 და უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს :
 PS მოსწავლეებმა შეგნებულად დაუშვეს  არა ერთი შეცდომა :)))


video

 1.რომელ მოვლენას მიაკუთვნება პირველი ექსპერიმენტი? მეორე ექსპერიმენტი?
 პასუხი დაასაბუთე :)
 2. რისი დამტკიცება უნდოდათ მკვლევარებს???
 დავალება 2
ნახე შენი მეგობრის ვიდეო და შეამოწმე შენი თავი :

video

გისურვებთ წარმატებას!  Good Luck!

Tuesday, October 19, 2010

ინფორმაცია :ამ ეტაპზე ვმუშაობ ახალ ბლოგზე, გთხოვთ შემოხვიდეთ და შეაფასოთ ჩვენი მუშაობა:)


                           დედამიწა ავად გახდა
ბავშვებმა განიხილეს თუ რას ნიშნავს დანაგვიანებული გარემო, როგორ ხდება გარემოს დაბინძურება, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ტყეს, წყალს, სხვა ბუნებრივ რესურსებს, რა სავალალო შედეგები შეიძლება მოჰყვეს მათ დაბინძურებას და სხვა. მონაწილეები ერთიანდებიან ჯგუფებში, ყურადღებით უსმენენ წაკითხულ მასალას, მსჯელობენ, მართავენ დისკუსიებს, აკეთებენ დასკვნებს, გამოთქვამენ მოსაზრებებს. სპეციალური ინსტრუქციის შესაბამისად და მშობლების დახმარებით ბავშვებმა დაამზადეს ჩიტი-ჩიორები, რომლებიც გარემოს დაცვის ელჩებად ”დაფრინავენ” მთელს დედამიწაზე და ადამიანებს პლანეტის გაჯანსაღებისკენ, ჩვენი საერთო სახლის - დედამიწის დაცვისკენ ”მოუწოდებენ”.

video

სოციალური ქსელები ქმნიან ისტორიასმოვახდინოთ რევოლუცია განათლებაში!
 მახვილ, იუმორით გაჯერებულ, 2006 წლის ლეგენდარული გამოსვლის ერთგვარ გაგრძლებაში, სერ ქენ რობინსონი გვთავაზობს რადიკალურ გადასვლას სტანდარტიზებული სკოლებიდან სწავლების ინდივიდუალურ სისტემაზე, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეულ ბავშვს განავითაროს საკუთარი ნიჭი და ბუნებრივი მონაცემები.

Sunday, June 6, 2010

შემაჯამებელი სამუშაო

ისტ-ის სწავლება არ მოიაზრება სასწავლო დისციპლინებიდან დამოუკიდებლად,მათი კონტექსტისგან განცალკევებით.ამ ინსტრუმენტით შესაძლებელია ძირითადი სასწავლო დისციპლინების ერთმანეთთან ეფექტური ინტეგრაცია.
თუ კი თითოეული საგანი სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებსა და დამოკიდებულებას უვითარებს მოსწავლეებს,ინტეგრაციის დანიშნულება არის იმ ზოგადი უნარ-ჩვევების გამოკვეთა, რომლებიც ამ საგნებს ერთმანეთთან აახლოვებს.ეროვნული სასწავლო გეგმა გულისხმობს საგაკვეთილო და კლასგარეშე საქმიანობის ერთიანობასაც.

პრაქტიკული სამუშაო:"ნახშირწყალბადები"
პრაქტიკული სამუშაოს მიზანია: მოსწავლე აღწერს ორგანულ ნაერთებს, მსჯელობს მათი მნიშვნელობის შესახებ.
ინდიკატორი:მოსწავლე ქმნის სხვადსხვა კლასის ორგანული ნაერთების მოდელებს და მათ საფუზველზე მსჯელობს ამ ნაერთა შორის არსებულ გენეტიკურ კავშირზე.
სამუშაოს სასწავლო მიზანი სტანდარტის შესაბამისია.
იყენებს ისტ-ის საშუალებებს ინდივიდუალური და ჯგუფური სამუშაოსთვის,რომელიც მიზნად ისახავს ელექტრონულ ფორმატში ბეჭდვას,კომუნიკაციას,საგამომცემლო და შემოქმედებით საქმიანობას,რათა შეიქმნას საგანმანათლებლო ღირებულბის მქონე პროდუქტი აუდიტორიისათვის, როგორც სკოლის შიგნით, ასევე მის გარეთ.
შეფასება მოხდება იმაზე დაყრდნობით, თუ
რამდენად მიაღწიეს მოსწავლეებმა საგაკვეთილო მიზანს, 
რა ცოდნა და უნარ-ჩვევები გამოავლინეს.


დაიწყო  ჯგუფური ნამუშევრების  გამოქვეყნება:
http://funnybunnyanuki.blogspot.com/ 
http://baluuuu777.blogspot.com/
http://shioshioqitiashvili.blogspot.com/
http://mngclips.blogspot.com/
 http://palermo1995.blogspot.com/
http://sopo-samyaro.blogspot.com/
http://shoshoki.blogspot.com/
http://chemistrylovermari.blogspot.com/
                " გემრიელი მოლეკულები"


Sunday, April 18, 2010

ბლოგების საერთაშორისო კონკურსი

15 აპრილს ბლოგების საერთაშორისო კონკურსზე The Best of Blogs (The BOBs) გამოვლინდა საუკეთესო ბლოგები 17 ნომინაციაში.თითოეულ ნომინაციაში გამოვლინდა ორი გამარჯვებული - ერთი ჟიურის ვერსიით, მეორე - მომხმარებელთა ვერსიით.
გამარჯვებული ბლოგების სია ჟიურის ვერსიით იხილეთ აქ.

გამარჯვებული ბლოგების სია მომხმარებელთა ვერსიით იხილეთ აქ.

გამარჯვებული ეკო-ბლოგიინფორმაცია მოპოვებულია ამ გზავნილიდან.

Thursday, April 1, 2010

რა არის სამყაროს მომავალი?

ამ და სხვა კითხვებზე ,თუ გაინტერესებს პასუხი, დაესწარი გია დვალის ლექციას.

გია დვალი 15 წელიწადზე მეტია, რაც აშშ-ში, საფრანგეთსა და იტალიაში მოღვაწეობს. მეცნიერი, რომელიც ქართული სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადენელია, საქართველოსთან კავშირს არ წყვეტს და პერიოდულად ჩამოდის ხოლმე.

დვალი სტუდენტებს (და არა მარტო მათ) კოსმოლოგია-გრავიტაციაში და, საერთოდ, თანამედროვე ფიზიკაში არსებულ იმ პერსპექტივებზე უკითხავს ლექციებს, რომელიც მიზნად ისახავს თეორიული მოსაზრებების შესაბამისობას ჩვენს გარშემო არსებულ მოვლენებთან.

გიორგი დვალმა 1985 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, 1992 წელს მოიპოვა ხარისხი თბილისშივე თეორიულ ფიზიკაში. ამჟამად არის ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი თეორიულ ფიზიკაში. 2001 წელს მიიღო ნიუ-იორკის მერის მიერ დაწესებული ჯილდო განსაკუთრებული მიღწევებისთვის მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში, რომელიც მას პირადად რუდოლფ ჯულიანიმ გადასცა. 2008 წელს კი მიიღო ჰუმბოლტის პროფესურა.

დღესდღეობით ითვლება მეცნიერულ ავტორიტეტად თეორიული ფიზიკის დარგში. ძირითადად მუშაობს ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის განხრით. მონაწილეობას იღებს დიდი ადრონული კოლაიდერის ექსპერიმენტში.
გია დვალი კოლეგებთან ერთად ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვებს სამყაროს აგებულებისა და მისი ისტორიის შესახებ. რა არის ბუნების ის კანონები, რომლებიც სამყაროს ყველაზე ფუნდამენტურ ნაწილაკებს შორის მოქმედებს? რა კანონები მოქმედებდა ადრეულ სამყაროში დიდი აფეთქების მომენტში, საერთოდ არსებობდა თუ არა იმ დროს დრო და რა იყო მანამდე? რა არის სამყაროს მომავალი, არის თუ არა იგი სამგანზომილებიანი და ა.შ.

როგორ შეიძლება დამტკიცდეს ეს ყველაფერი?


- ყველა თეორია ცდით უნდა დამტკიცდეს. ამიტომაც აშენდა ჟენევის ახლოს, მიწის ქვეშ 100 მ-ის სიღრმეზე ბირთვული კვლევების საერთაშორისო ცენტრი CERN. ამ 30 კმ რადიუსის კოლაიდერში ატომის უმცირეს ნაწილაკებს აჩქარებენ, უზარმაზარ ენერგიას ანიჭებენ, რომ ერთმანეთს დააჯახონ. შედეგად, გამოიყოფა ასევე უზარმაზარი ენერგია. ეს უდიდესი აფეთქება იქნება. მეცნიერები ამ პროცესს დააკვირდებიან და შესაძლოა, პასუხი გაეცეს კითხვებს, რომლებიც სამყაროს წარმოშობის ბევრ საიდუმლოს ახდის ფარდას, მათ შორის დამატებითი განზომილებების არსებობასაც. მსოფლიოს ფიზიკოსებს დიდი იმედი აქვთ ამ ექსპერიმენტისა.


იცით თუ არა, რომ პირველი აბსტრაქტული სურათი სწორედ ატომის გაყოფადობასთან იყო დაკავშირებული? თქვენ ვერც წარმოიდგენთ რა მსგავსებაა სურათსა და ვიდეოში ნანახ გამოსახულებას შორის, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკები ტოვებენ.თუ გაინტერესებს გადადი ამ გზავნილზე.

ფრაგმენტი გიას ინტერვიუდან-
გ.დ.:"მეცნიერების არსებობა ნებისმიერი ქვეყნისთვის თავმოყვარეობას ნიშნავს და არა მარტო ქვეყნისთვის - საზოგადოებისთვისაც. ნებისმიერ საზოგადოებაში, რომელიც თავს ცივილიზებული სამყაროს ნაწილად თვლის, მეცნიერების განვითარება აუცილებელია...

მეცნიერების სწავლება აუცილებელია მარტო იმისთვის კი არა, რომ მეცნიერი იყო; თავისთავად დისციპლინები, მაგალითად ფიზიკა, ადამიანს აჩვევენ ანალიტიკურ აზროვნებას, მიზან-შედეგობრივი კავშირების დანახვას. ამას გარდა, მოდელირების უნარს უქმნიან, რათა მოვლენებში შეძლოს მნიშვნელოვანის გამოცალკევება. ბოლოს და ბოლოს, ფიზიკა ადამიანს ინტელექტს უვითარებს...
სტუდენტებმა მაინცდამაინც იმიტომ კი არ უნდა ისწავლონ ფიზიკა, რომ ფიზიკოსები გამოვიდნენ, არამედ იმისთვის, რომ ინტელექტუალურები იყვნენ. მე, საერთოდ, ვერც წარმომიდგენია ფიზიკის არსწავლება. უცხოეთში ფიზიკის კურსს ვუკითხავ არა მარტო ფიზიკოსებს, არამედ იურისტებს, მედიკოსებს. ბევრისთვის ეს სავალდებულოა სწორედ იმისთვის, რომ აზროვნების უნარი კარგად ჰქონდეთ განვითარებული და ინტელექტუალები იყვნენ. სხვა დისციპლები აზროვნებას ვერ ავითარებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადამიანს აზროვნების უნარი თანდაყოლილი უნდა ჰქონდეს."

გენიალური ადამიანის არაჩვეულებრივი ლექცია.ფიზიკასთან არანაირი კავშირი , რომ არ ჰქონდეს, ყოველ მოვლენას ისეთი სიტუაციური მოდელირებით ხსნიდა, რომ ყველასთვის გასაგები და საინტერესო იქნებოდა. ასევე ძალიან მომეწონა მისი ახსნა სიცოცხლის წარმოშობასთან დაკავშირებით:"...საიდან წარმოიშვა სიცოცხლე?მიახლოებული პასუხიც არ არსებობს, ის ეფუძნება რაღაც თეორიას, რომელიც ჩვენთვის არ არსებობს".
ახლახან დამტკიცდა, რომ თურმე სამყაროში მატერიის 95% უხილავია საუკეთესო ტელესკოპისთვისაც კი. ამ დაფარულ უხილავ მატერიას "ბნელი" უწოდეს. არის თუ არა იქ სიცოცხლე?
როგორ მოხდა, რომ ჩვენი არსებობისათვის აუცილებელი ყველა წინაპირობა(მაგ.გრავიტაცია ოდნავ ნაკლები ან მეტი რომ ყოფილიყო,სამყარო შესაბამისად ან გაიფანტებოდა, ან კოლაფსი დაემართებოდა;ბირთვული ძალები რამოდენიმე პროცენტით სუსტი რომ ყოფილიყო,არ იქნებოდა ქიმიური ელემენტების მრავალფეროვნება,არ იქნებოდა სიცოცხლე) უდიდესი სიზუსტიდ შესრულდა ჩვენ სამყაროში?შემთხვევითობაა ეს ყველაფერი?
როგორც ცნობილია, სიცოცხლის საწყისი წყალია და მისი ნიშნები ზოგიერთ პლანეტაზე მართლაც აღმოჩნდა - თუ უზენაესს სურდა, სხვაგანაც შეეძლო, შეექმნა სიცოცხლე.
ისე კი, ბევრი მეცნიერი ფიქრობს, რომ დედამიწა განსაკუთრებული ფენომენია და მხოლოდ ის აირჩია უზენაესმა სამყაროს გვირგვინის, ადამიანის შესაქმნელად.

ნახეთ ეს გზავნილი:სამყაროს ფარული განზომილებები
საინტერესო ფილმია: