Total Pageviews

Monday, October 17, 2016

მე-6 კლასელი "ქიმიკოსები" თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ და ეხმარებიან მე-5კლასელ "კოლეგებს" ჩაატარონ ექსპერიმენტი  
Thursday, April 7, 2016

ეს ბლოგი არსებობს 2008 წლიდან. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ვერ შემოვდიოდი ჩემს გვერდზე , გამახარა იმ ფაქტმა, რომ ამ ბლოგს საქართველოში პირველი ადგილი უკავია სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით და აინტერესებს არა მარტო საქართველოს  არამედ სხვადასხვა ქვეყნის ადამიანებს

Просмотры страницы по странам

Диаграмма стран, в которых проживает большинство читателей блога
ЭлементПросмотры страницы
Грузия
14411
Соединенные Штаты
1221
Россия
953
Украина
573
Германия
237
Франция
84
Польша
70
Нидерланды
64
Израиль
61
Латвия
40

Thursday, June 18, 2015

მე-5 კლასის მოსწავლეებმა გააკეთეს პროექტების პრეზენტაცია.
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ მე-6 კლასის მოსწავლეები.ისინი აფასებდნენ ჯგუფების მიერ წარმოდგენილ პროექტებს წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით.
Friday, April 5, 2013

მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევებიvideo
Science
Research #16: oxygen


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების მიზანი:
საბუნებისმეტყველო დისციპლინების სწავლების მიზანია აზიაროს მოსწავლე საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს და განუვითაროს კვლევის უნარ-ჩვევები, რაც მას საშუალებას მისცემს შეიცნოს და გაითავისოს სამყარო, ჩაერთოს საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში, იგრძნოს პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის, საზოგადოებისა და გარემოს მიმართ.

                         საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები
                                                       სტანდარტი
                                                       VII კლასი


მეცნიერული კვლევა-ძიება:
ბუნ.VII.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები.ბუნ.VII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი პროცედურის განხორციელება/მონაცემების აღრიცხვა.ბუნ.VII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით.ბუნ.VII.4. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და შეფასება.
ქიმიური მოვლენები:
ბუნ.VII.11. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ქიმიური რეაქციების აღწერა.Science  (M. Makashvili, R.Qutelia, Ia Gigiberia, M. Bochorishvili)
Research #13: The signs of the Chemical Reaction 


Science Research 
videoScience  Research 
video

 კრაზანას და ფუტკრის კბენის დროს როგორ მოვიქცეთ???
                    ცოდნის გამოყენება      ეს საინტერესოა

სხვა სკოლის მიერ ჩატარებული კვლევები
სკოლა "ნაკადული"
ქიმიური რეაქციის ნიშნები
ბუნებრივი ინდიკატორი
ინდიკატორიდავალება 1
 ნახეთ მოსწავლეების მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი
 და უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს :
 PS მოსწავლეებმა შეგნებულად დაუშვეს  არა ერთი შეცდომა :)))


video

 1.რომელ მოვლენას მიაკუთვნება პირველი ექსპერიმენტი? მეორე ექსპერიმენტი?
 პასუხი დაასაბუთე :)
 2. რისი დამტკიცება უნდოდათ მკვლევარებს???
 დავალება 2
ნახე შენი მეგობრის ვიდეო და შეამოწმე შენი თავი :

video

გისურვებთ წარმატებას!  Good Luck!

Tuesday, October 19, 2010

ინფორმაცია :ამ ეტაპზე ვმუშაობ ახალ ბლოგზე, გთხოვთ შემოხვიდეთ და შეაფასოთ ჩვენი მუშაობა:)


                           დედამიწა ავად გახდა
ბავშვებმა განიხილეს თუ რას ნიშნავს დანაგვიანებული გარემო, როგორ ხდება გარემოს დაბინძურება, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის ტყეს, წყალს, სხვა ბუნებრივ რესურსებს, რა სავალალო შედეგები შეიძლება მოჰყვეს მათ დაბინძურებას და სხვა. მონაწილეები ერთიანდებიან ჯგუფებში, ყურადღებით უსმენენ წაკითხულ მასალას, მსჯელობენ, მართავენ დისკუსიებს, აკეთებენ დასკვნებს, გამოთქვამენ მოსაზრებებს. სპეციალური ინსტრუქციის შესაბამისად და მშობლების დახმარებით ბავშვებმა დაამზადეს ჩიტი-ჩიორები, რომლებიც გარემოს დაცვის ელჩებად ”დაფრინავენ” მთელს დედამიწაზე და ადამიანებს პლანეტის გაჯანსაღებისკენ, ჩვენი საერთო სახლის - დედამიწის დაცვისკენ ”მოუწოდებენ”.

video

სოციალური ქსელები ქმნიან ისტორიასმოვახდინოთ რევოლუცია განათლებაში!
 მახვილ, იუმორით გაჯერებულ, 2006 წლის ლეგენდარული გამოსვლის ერთგვარ გაგრძლებაში, სერ ქენ რობინსონი გვთავაზობს რადიკალურ გადასვლას სტანდარტიზებული სკოლებიდან სწავლების ინდივიდუალურ სისტემაზე, რომელიც საშუალებას მისცემს თითოეულ ბავშვს განავითაროს საკუთარი ნიჭი და ბუნებრივი მონაცემები.

Sunday, June 6, 2010

შემაჯამებელი სამუშაო

ისტ-ის სწავლება არ მოიაზრება სასწავლო დისციპლინებიდან დამოუკიდებლად,მათი კონტექსტისგან განცალკევებით.ამ ინსტრუმენტით შესაძლებელია ძირითადი სასწავლო დისციპლინების ერთმანეთთან ეფექტური ინტეგრაცია.
თუ კი თითოეული საგანი სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებსა და დამოკიდებულებას უვითარებს მოსწავლეებს,ინტეგრაციის დანიშნულება არის იმ ზოგადი უნარ-ჩვევების გამოკვეთა, რომლებიც ამ საგნებს ერთმანეთთან აახლოვებს.ეროვნული სასწავლო გეგმა გულისხმობს საგაკვეთილო და კლასგარეშე საქმიანობის ერთიანობასაც.

პრაქტიკული სამუშაო:"ნახშირწყალბადები"
პრაქტიკული სამუშაოს მიზანია: მოსწავლე აღწერს ორგანულ ნაერთებს, მსჯელობს მათი მნიშვნელობის შესახებ.
ინდიკატორი:მოსწავლე ქმნის სხვადსხვა კლასის ორგანული ნაერთების მოდელებს და მათ საფუზველზე მსჯელობს ამ ნაერთა შორის არსებულ გენეტიკურ კავშირზე.
სამუშაოს სასწავლო მიზანი სტანდარტის შესაბამისია.
იყენებს ისტ-ის საშუალებებს ინდივიდუალური და ჯგუფური სამუშაოსთვის,რომელიც მიზნად ისახავს ელექტრონულ ფორმატში ბეჭდვას,კომუნიკაციას,საგამომცემლო და შემოქმედებით საქმიანობას,რათა შეიქმნას საგანმანათლებლო ღირებულბის მქონე პროდუქტი აუდიტორიისათვის, როგორც სკოლის შიგნით, ასევე მის გარეთ.
შეფასება მოხდება იმაზე დაყრდნობით, თუ
რამდენად მიაღწიეს მოსწავლეებმა საგაკვეთილო მიზანს, 
რა ცოდნა და უნარ-ჩვევები გამოავლინეს.


დაიწყო  ჯგუფური ნამუშევრების  გამოქვეყნება:
http://funnybunnyanuki.blogspot.com/ 
http://baluuuu777.blogspot.com/
http://shioshioqitiashvili.blogspot.com/
http://mngclips.blogspot.com/
 http://palermo1995.blogspot.com/
http://sopo-samyaro.blogspot.com/
http://shoshoki.blogspot.com/
http://chemistrylovermari.blogspot.com/
                " გემრიელი მოლეკულები"


Sunday, April 18, 2010

ბლოგების საერთაშორისო კონკურსი

15 აპრილს ბლოგების საერთაშორისო კონკურსზე The Best of Blogs (The BOBs) გამოვლინდა საუკეთესო ბლოგები 17 ნომინაციაში.თითოეულ ნომინაციაში გამოვლინდა ორი გამარჯვებული - ერთი ჟიურის ვერსიით, მეორე - მომხმარებელთა ვერსიით.
გამარჯვებული ბლოგების სია ჟიურის ვერსიით იხილეთ აქ.

გამარჯვებული ბლოგების სია მომხმარებელთა ვერსიით იხილეთ აქ.

გამარჯვებული ეკო-ბლოგიინფორმაცია მოპოვებულია ამ გზავნილიდან.